Kansanopistokurssit

30.8.2021

Kansanopistokurssi 26.2.- 27.2.2022 Tulkoon Valtakuntasi, Ilkka Rytilahti.

Ilmoittaudu kurssille alla olevasta linkistä;

https://tpfons.fi/sekl/FONS/Events/1638751790869?cmd=login&login=TulkoonValtakuntasi&password=TulkoonValtakuntasi

TULKOON VALTAKUNTASI

Raamattuopetussarja muuttuvasta maailmasta, Jumalan valtakunnasta ja hänen palvelemisestaan

Uusi millennium, vuosituhat, alkoi suurin odotuksin.

Kaksi vuosikymmentä myöhemmin maailman turvallisuustilanne on huolestuttavasti heikentynyt. Talouskriisit ja sodat ovat seuranneet toistaan. Valtioiden jättimäiset velkataakat kasvavat kasva-mis-taan. Pakolaiskriisit ja pandemiat ravistelevat maailmaa. Kamppailu koko planeettaa uhkaavaa ilmas-tonmuutosta vastaan tulee vaikuttamaan elämäämme yhä enemmän, yhteiskunnan kaikilla osa-alu-eilla.

Samaan aikaan ympärillämme on käynnissä valtava maailmankatsomuksellinen muutos. Perustavat käsitykset todellisuudesta, elämästä, ihmisyydestä, oikeuksista, seksuaalisuudesta ja avioliitosta ovat hyvin tehokkaan, määrätietoisen vaikuttamisen tuloksena muuttuneet ja etääntyneet kauas siitä, miten kristinusko on nämä perinteisesti nähnyt. Sen vaikutus tuntuu yhteiskunnassa, kulttuurissa ja kristil-lisessä kirkossa.

Aikakautta leimaa elämän rikkinäisyys, syvä juurettomuus, tarkoituksettomuus ja näköalattomuus.

Puhuessaan lopunajoista, ajasta ennen paluutaan, Jeesus ei suinkaan halunnut hänen omiensa menet-tävän rohkeuttaan, taipuvan ja alistuvan sille muutokselle, joka maailmassa tapahtuu. Hän kehotti meitä nostamaan päämme, koska meidän vapautuksemme on lähellä.

Älkää pelätkö! on viesti, jonka Jumala antaa kansalleen yhä uudelleen ja uudelleen. Meillä on turva ja elävä toivo uskossa Jeesukseen. Raamattuopetuksissa käymme läpi sitä, mitä Raamattu puhuu tur-vasta, rauhasta ja kestävästä perustuksesta kaiken järkkyessä ja muuttuessa. Mihin kristitty on kut-suttu lopunaikoina? Kuinka meidän tulisi elää kaiken tämän keskellä? Mikä on se Jumalan valtakunta, joka on läsnä jo nyt ja kuitenkin tulee vasta ajan lopussa?

LAUANTAI 26.2.

15.00–16.30 Muuttuva maailma ja ihminen

– Aikakautemme ja tulevaisuuden hahmottaminen Raamatun valossa

16.30 Ruokailu

17.00 Taivasten valtakunta

– Näkökulmia Jumalan kuningaskuntaan Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin

18.30 Kahvi

19.00–19.45 Jumalan valtakunta on tullut lähelle

– Mitä Jeesus opetti Jumalan valtakunnasta/kuningaskunnasta ja teki sen edustajana?

SUNNUNTAI 27.2.

10.00 Jo nyt – ei vielä

– Kristillinen seurakunta Jumalan kuningaskunnan airuena 1

10.45 Jo nyt – ei vielä

– Kristillinen seurakunta Jumalan kuningaskunnan airuena 2

11.30 Ruoka

12.00 Mukautuminen vai uudistuminen 1?

– Kristityn elämä kiitoslahjana Jumalalle (Room. 12:1–8)

13.00 Messu ja kirkkokahvit

15.00 Mukautuminen vai uudistuminen 2?

– Kristityn elämä kiitoslahjana Jumalalle (Room. 12:1–8)

15.45 Päätös

 

Ilmoittaudu mm. ruokailun vuoksi. (ei sitova)

Voit ilmoittautua kätevästi linkistä suoraan tai sähköpostitse
p-pohjanmaankl@sekl.fi / soita tai  tekstaa tietosi  puh. 044 447 7847 tai  044 038 6966