Lahjoistus -ja keräyslupainfo

30.12.2021

Luvan saaja:
Pohjois-Pohjanmaan ev.lut. Kansanlähetys ry.
Luvan myöntäjä:
Oulun Poliisilaitos
Luvan numero: RA/2021/1345
Toimeenpanoaika:
1.12.2021 voimassa toistaiseksi.
Toimeenpanoalue
Pohjois-Pohjanmaan alue.

Kerättävien varojen käyttötarkoitus:
Kerätyt varat käytetään Pohjois-Pohjanmaan alueella opetus-, julistus ja evankelioimistyöhön. Varoilla katetaan edellä mainitussa toiminnassa tarvittavien toimitilojen vuokria sekä henkilöstö-, tarjoilu- ja tiedottamiskuluja. Lisäksi kerättyjä varoja käytetään lähetystyön tukemiseen.